Ile trwa odblokowanie konta przez komornika?

Zajęcie konta przez komornika to nic innego jak egzekucja wierzytelności. Jest tak ze względu na to, bo pieniądze jakie są dostępne na koncie nie są własnością posiadacza rachunku a banku. Oczywiście dłużnikowi, który jest posiadaczem konta bankowego przysługuje wierzytelność o zwrot środków, które zostały wpłacone na rachunek.

Narzędzia komorników dotyczące blokady kont bankowych

Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu zajęcie rachunku bankowego nie przeprowadzane było tak sprawnie jak dziś. Obecnie komornicy korzystają z aplikacji OGNIVO. Dzięki niej mogą sprawdzić czy dłużnik jest posiadaczem kont bankowych a także w jakich bankach ma takie rachunki. Komornik może więc dokonać szybkiego zajęcia rachunku bez wykonywania żadnych dodatkowych prac. W praktyce wygląda to tak, że bank, w którym dłużnik ma konto otrzymuje elektronicznie zawiadomienie o zajęciu. Blokada następuje niezwłocznie, czyli tego samego dnia. O postępowaniu tym mówi art. 889 kpc.

Siedem dni na przekazanie środków do komornika

O ile rachunek bankowy blokowany jest od razu po wpłynięciu elektronicznego wniosku, o tyle pieniądze z niego nie są przekazywane od razu. Środki wysyłane są po upływie siedmiu dni. Jest to czas, który może być wykorzystany przez dłużnika. Może on bowiem właśnie wtedy wnieść powództwo o zniesienie wykonalności tytuły wykonawczego. Takie sytuacje nie są rzadkie. Przyczynami wnoszenia powództwa jest przede wszystkim świadomość dłużnika o tym, że dług został spłacony. Dane te jednak mogły nie dotrzeć w odpowiednim terminie lub wtedy, gdy dług został przedawniony – druga sytuacja należy jednak do rzadkich.

Po upływie siedmiu dni środki z rachunku dłużnika przekazywane są automatycznie na konto komornika. Egzekucja z rachunku bankowego jest zatem sposobem szybkim i niezwykle skutecznym. Oczywiście są także wyjątki, kiedy nawet pomimo zgromadzonych środków na rachunku bank nie przekaże ich do komornika. Dzieje się tak w przypadku, gdy przeznaczone były one na renty lub alimenty.

Ile trwa odblokowanie konta przez komornika?

Zakończenie egzekucji z rachunku bankowego następuje po spłacie wierzytelności. Zazwyczaj jest ta kwota podzielona na kilka, kilkanaście rat/miesięcy. Po pobraniu całej wymaganej kwoty rachunek bankowy powinien zostać niezwłocznie zwolniony. Jeśli posiadamy takie zajęcie możemy sprawdzić to samodzielnie. Wystarczy mieć dostęp do bankowości elektronicznej swojego konta, zalogować się na nie. W szczegółach saldach powinna znajdować się kwota blokady.

W momencie, gdy komornik16.pl uzyskał całość kwoty, wydaje postępowanie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Komornik w ten sposób cofa postępowanie. Odblokowanie konta przez komornika nie trwa długo. Oczywiście, jeśli mamy pewność, że wszystko zostało spłacone a na rachunku widzimy wciąż blokadę powinniśmy w pierwszej kolejności skontaktować się z komornikiem nie bankiem. Bank w tej sytuacji jest tylko wykonawcą.

Po odblokowaniu konta przez komornika w przeciągu kilkunastu dni powinno przyjść pismo, w którym znajduje się informacja o zakończonej egzekucji. Jeśli spodziewamy się jednak szczegółowego rozliczenia – możemy być rozczarowani. Informacja dotyczy tylko cofnięciu egzekucji bez podania szczegółów wyliczeń. Jeśli jednak chcemy takie otrzymać wystarczy złożyć wniosek o nie do komornika.

Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „ile trwa odblokowanie konta przez komornika?”. W każdym przypadku jest inaczej. Konto jest blokowane tak długo, dopóki nie zostaną spłacone wszystkie wierzytelności.

Wiele osób zastanawia się nad tym czy razem z ratami, zostały pobrane też koszty komornicze. Otóż nie musimy się o to martwić. W momencie, gdy otrzymujemy pismo z kancelarii komorniczej możemy być pewnie, że kwota zadłużenia razem z odsetkami i innymi kosztami zostały odciągnięte.

Ile wynosi opłata stosunkowa przy zajęciu rachunku

Na dzień dzisiejszy komornik pobiera tzw. opłatę stosunkową. Wynosi ona 8% egzekwowanej kwoty. Nie może być ona jednak niższa niż 1/20 świadczenia a także i nie wyższa niż dziesięciokrotne przeciętne wynagrodzenie (co roku kwota ta może wyglądać inaczej).

Otrzymując informację o uiszczeniu opłaty stosunkowej, należy zrobić to niezwłocznie, nie przekraczając podanego terminu.

Nie tylko komornik ma prawo zablokowania konta. Takie uprawnienia posiada także chociażby:

  • Urząd miasta
  • Izba Celna
  • ZUS

Zajęcia jednak dotyczą zazwyczaj zobowiązań finansowych, które udzielane są między innymi przez banki. Jednym z paradoksów dotyczącym zajęcia rachunku bankowego jest fakt, że tak naprawdę bank nie ma obowiązku powiadamiania właściciela rachunku o zajęciu. Powiadomienia dokonuje komornik lub instytucja, która wystąpiła o zajęcie wierzytelności. Bank po wpłynięciu zajęcia może wymówić nam kredytów w koncie, kart kredytowych z obawy przed naszą niewypłacalnością.

Warto sprawdzić także czy bank przekazując kwotę komornikowi nie pobiera z tego tytułu prowizji – nie ma bowiem do tego prawa. Wyjątkiem są konta firmowe. Powinniśmy sprawdzić także czy kwota przekazana komornikowi nie przekracza tzw. kwoty wolnej.

Więcej informacji na forum: https://forumprawne.org/komornik-postepowanie-egzekucyjne/43529-odblokowanie-konta-przez-komornika.html